นายสุรจิตต์ แก่นพิมพ์ หัวหน้าโครงการและอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า โครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” เป็นโครงการความร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 89.5 FM เพื่อส่งมอบหมวกมัดย้อมที่ส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โดยนำหมวกที่ได้มัดย้อม ซึ่งเป็นผลงานของจิตอาสาและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรม ที่เรียนรายวิชาออกแบบการย้อม เพื่องานออกแบบแฟชั่น


การนำศาสตร์ที่ได้เรียนไปประยุกต์และใช้ประโยชน์ในงานด้านการช่วยเหลือสังคม และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ นำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ-ธัญบุรี ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และในครั้งนี้ ได้นำมามอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลเลิดสิน โดยหมวกมัดย้อม สามารถสร้างเกราะกำบังส่วนตัวให้กับผู้ป่วยได้เมื่อต้องการ เพราะถ้าใส่วิกผมเป็นเวลานานอาจทำให้ร้อนได้


สำหรับผู้ที่สนใจร่วมมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง ในการจัดทำหมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2691-7781-2 หรือ 094-991-8998