พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบหมวกนิรภัย จาก นายชะเวง รักษายศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะส่งมอบต่อให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนตระเวนชายแดน จำนวน 8 โรงเรียน เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการซ่อมเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านฉลาด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดอีกด้วย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายเจ้าพระยาบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครบรอบปีที่ 35 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ค่ายเจ้าพระยาบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance