เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 พ.ย. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี นายอัครเดช ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซับสมบูรณ์ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน สมาชิกสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เขตอำเภอวิเชียรบุรี นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ซับสมบูรณ์ กล่าวรายงาน ตลอดจนสมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต. และ ผู้สูงอายุในพื้นที่ ต้อนรับอย่างอบอุ่น
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกวิธี ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย และได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้หลักปรัชญาแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

ในโอกาสนี้ นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ยังได้เป็นประธานเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลซับสมบูรณ์ ที่จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และ มีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน วัด ส่วนราชการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ด้วยการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน การคัดแยกขยะที่ถูกต้องจากครัวเรือน เพื่อสร้างสวัสดิการให้กับชุมชนจากการนำขยะมาฝากกับธนาคารขยะ.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน