เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 พ.ย.62 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด นายอุดร สุคนธรส ประธานประธานสภาอบต.วังตะเคียน เป็นประธานในการประชุมสภาอบต.วังตะเคียน สมัยสามัญ ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องงบประมาณในเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้ง และโครงการพัฒนาของตำบล มีนายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง และเกษตรอำเภอเขาสมิงร่วมประชุม

นายอุดร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายจำเนียร อิ่มทิม นายกอบต.วังตะเคียน ได้ทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยอ้างเหตุผลว่า มีปัญหาในเรื่องสุขภาพ ทำให้คณะผู้บริหารทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่ง และในขณะนี้ นายมะมูซอ แมเลาะ ปลัดอบต.วังตะเคียน ต้องปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.วังตะเคียนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง

นายอำเภอเขาสมิง ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ต.วังตะเคียนในปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาในเรื่องภัยแล้ง ซึ่งในปีนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เน้นย้ำในเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นจึงขอให้ทาง อบต.วังตะเคียนได้เข้ามาแก้ปัญหาและรับมือกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะโครงการที่จะเสนอของบประมาณควรจะเน้นในเรื่องนี้ด้วย

ด้านนายจำเนียร อิ่มทิม เปิดเผยว่า ท่ีลาออกมีสาเหตุมาจากเรื่องสุขภาพที่ป่วยมานาน ส่วนเรื่องปัญหาในพื้นที่ก็มีส่วนเช่นกันทั้งการทำงานแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้ง ที่มีการร้องเรียน และมีปัญหาในเรื่องการจัดการ ส่วนเรื่องการเมืองก็มีบ้างแต่นั่นเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้ เมื่อลาออกแล้วก็ไม่คิดที่จะลงเล่นการเมืองอีก และจะวางมือไปเลย

สำหรับผู้ที่ ประกาศตัวลงสมัครในขณะนี้ คือ นายมานะ ผลศิริ อดีตผู้สมัครนายอกอบต.วังตะเคียน คนที่ผ่านมา แต่พ่ายแพ้นายจำเนียร อิ่มทิมไป

กองทุนประกันวินาศภัย