นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บมีนโยบายกระจายการจัดงานไมซ์สู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นทั้งเมืองหลักและเมืองที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระจายงานและรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งการสร้างงานแสดงสินค้าเป็นจุดเริ่มต้นของเวทีซื้อขายและแสดงสินค้าบริการอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงมุ่งเน้นผลักดันอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าสู่ภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้โครงการ Empower Thailand Exhibition หรือ EMTEX ซึ่งขับเคลื่อนโดยคณะทำงานประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 13 หน่วยงาน

โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 13 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) 2. สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) 3. กรมการพัฒนาชุมชน 4. กรมส่งเสริมการเกษตร 5. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 6. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 7. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 8. กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 9. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 11. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 12. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 13. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนางานแสดงสินค้า รวมถึงผลักดันให้เอกชนสร้างงานแสดงสินค้าใหม่ มีการยกระดับงานแสดงสินค้า และกระจายงานแสดงสินค้าสู่ภูมิภาค

สำหรับ ทีเส็บ เป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมสนับสนุนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน Northeast Tech 19 ซึ่งเป็นมหกรรมงานแสดงสินค้าทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -วันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ โดยสนับสนุนเรื่องการวางกลยุทธ์ขยายตลาด เชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการเข้ากับผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการเจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching ซึ่งคาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในงานนี้ คิดเป็นเงินมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

“การสนับสนุนงานครั้งนี้ ถือเป็นการผลักดันงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจ (Trade Exhibition) ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของจังหวัดนครราชสีมารวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ เครื่องจักรโรงงาน มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาจำหน่ายอุปกรณ์โรงงาน หุ่นยนต์ แขนกล รถไฟฟ้า EV รถยนต์ไฟฟ้า 100% ของคนไทย มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 100% หุ่นยนต์ AI พลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมเครื่องจักรกลการเกษตร โดรน รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย” นายจิรุตถ์ กล่าว

ทั้งนี้ นายจิรุตถ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากโครงการภายใต้ EMTEX แล้ว ยังให้การสนับสนุนการจัดงานเมกะอีเวนท์และเฟสติวัลกระจายสู่ภูมิภาค ที่มีศักยภาพบ่มเพาะให้เป็นงานระดับนานาชาติที่โดดเด่นของประเทศไทยอีกหนึ่งงาน ได้แก่ งาน Wonderfruit เป็นงานไลฟ์สไตล์แนวสร้างสรรค์ ภายในงานมีทั้งดนตรี ศิลปะ อาหาร เวิร์คช้อป วงพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตและจิตวิญญาณ รวมถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายบนความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดของผู้จัดงานที่ต้องการสร้างงานไลฟ์สไตล์ของไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติ ปัจจุบันงาน Wonderfruit ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 20,000 คน โดยเป็นผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศกว่าร้อยละ 60 สำหรับงานในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 12-16 ธันวาคม 2562 ณ สยามคันทรี 3 (ด้านหลังสยามคันทรี่คลับ วอเตอร์ไซด์) เมืองพัทยา

ซึ่งบทบาทของทีเส็บต่อการจัดงานนี้ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาการจัดงาน โดยทำการศึกษาวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการจัดงาน การอำนวยความสะดวก VIP Fast track สำหรับศิลปินต่างชาติ และอำนวยความสะดวกด้านศุลกากร โดยได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นงานเทศกาลระดับนานาชาติ และสร้างภาพลักษณ์ด้านศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดงานเมกะอีเวนท์ได้

นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังสนับสนุนงานไมซ์และกิจกรรมไมซ์ในช่วงก่อนสิ้นปี 2562 นี้ อาทิ งาน PATA Destination Marketing Forum 2019 (PDMF2019) ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พัทยา จังหวัดชลบุรี เทศกาลปั่นจักรยานระดับโลก เลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟรองซ์ 2019 จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม การแข่งขันขี่ม้า FEI Asian Championship Pattaya 2019 ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม พัทยา จังหวัดชลบุรี งานเทศกาลดนตรี Wonderfruit 2019 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม พัทยา จังหวัดชลบุรี เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2019 ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม จังหวัดเชียงใหม่