วันที่ 1 พ.ย.62 ที่ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาแนวทางงานราชทัณฑ์

พันตำรวจเอกณรัช กล่าวในที่ประชุมได้เน้นหนักการแก้ปัญหา 3 ประการของกรมราชทัณฑ์ ได้แก่ 1. เรื่องนักโทษล้นคุก 2. การปรับสภาวะภายในเรือนจำให้เหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจ 3. ลดการกระทำผิดซ้ำ โดยได้แนวทางการแก้ปัญหาดังนี้ 1. พิจารณามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว(แทนการติดคุก) 2. พิจารณามาตรการพักการลงโทษให้เหมาะสม โดยเพิ่มผู้แทนภาคเอกชนในการเข้าร่วมการพิจารณา 3. ปรับปรุงอาคารเรือนนอน/ห้องขัง ให้เป็นที่นอนสองชั้น และ 4. พิจารณามาตรการเหมาะสมสำหรับลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการที่รับนักโทษหรืออดีตนักโทษเข้าทำงาน นอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่เคยได้วางนโยบายไว้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิ โครงการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ประสานและส่งเสริมการมีงานทำ(ศูนย์แคร์) โครงการนำกำไลอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้ต้องขังเมื่อมีเหตุต้องออกนอกเรือนจำ โครงการก่อสร้างสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดกำหนดโทษไม่เกิน 3 ปี เพื่อป้องกันการเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ดี เป็นต้น ซึ่งนโยบายและการวางแนวทางทั้งหมดหากทำได้สำเร็จเชื่อว่าจะแก้ปัญหา 3 ประการ ได้อย่างประสบผลสำเร็จ

พันตำรวจเอกณรัช กล่าวว่า การแก้ปัญหา 3 ประการดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่ ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เพราะหลายๆ ประเทศก็ประสบปัญหาดังกล่าวไม่ต่างกัน แต่ก็มีบางประเทศที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ก็พร้อมที่จะดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และขอขอบคุณภาคเอกชนและประชาชนที่คอยให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมามีชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน