บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัล “Educational Service Provider of the Year 2019” โดยนับเป็นครั้งแรกของการได้รับรางวัลดังกล่าว จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 2019 ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นบริษัทประกันชีวิตจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลรอบสุดท้าย (Finalist) และได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าว

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 23 โดยหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลมาจากการคัดเลือกผู้ประกอบการชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารในระดับแนวหน้าของเอเชีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

โดย รางวัล “Educational Service Provider of the Year 2019” ที่บริษัทฯ ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลการันตีความสำเร็จในด้านการบริหารงานอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและตัวแทนดีเด่น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรแบบครบวงจรที่พรั่งพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย มากกว่า 1,500 หลักสูตร อาทิ โปรแกรมที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารการจัดการ หลักสูตรการพัฒนาตนเอง แนวคิดทัศนคติและ Mindset ผ่านช่องทางทั้งรูปแบบห้องเรียน และแบบ Online นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการ “Young Financial Star Competition” (YFS) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้นักศึกษาก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในโลกของแวดวงการเงิน และตลาดทุน

ปัจจุบัน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้ดำเนินธุรกิจในการบริการด้านประกันชีวิตมากว่า 68 ปี ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้สโลแกน “Happiness Means Everything: เพราะความสุขคือทุกอย่าง” โดยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบความสุขในทุกด้านให้กับลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และผู้เกี่ยวข้อง อย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำจุดยืนนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต ตลอดจนมีการปรับทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างประสบการณ์การบริการที่ดีกับลูกค้า และการมีช่องทางการจำหน่ายให้หลากหลายและมีความทันสมัยมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีและแนวคิดเชิงนวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินงานให้รองรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายสาขา เพื่อสร้างความแตกต่างในด้านสินค้าและบริการ เสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิตให้เป็นที่ปรึกษาหรือนักวางแผนทางการเงิน ที่สำคัญบริษัทฯ ยังมุ่งทำคุณประโยชน์และตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง
การได้รับรางวัลใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง และตอกย้ำในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจ ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน