พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) ยืนยันว่ารับทราบกรณีปัญหาที่สหรัฐอเมริกาประกาศระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) กับสินค้าจากประเทศไทยชั่วคราวมาก่อนหน้านี้แล้ว และมีการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเจรจาต่อรอง ขณะเดียวกันได้พยายามแก้ไขปัญหาภายใน โดยเฉพาะปัญหาแรงงานซึ่งพยายามเดินหน้าเรื่องนี้ให้ดีที่สุด

“กติกาของเรา เราก็ทราบอยู่แล้วในหลายเรื่องด้วยกัน วันนี้อยากจะบอกว่าคงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องตื่นตระหนก หรือว่ากล่าวให้ร้ายกันไปมา มันไม่เกิดประโยชน์” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ขณะที่ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยนายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ แถลงว่า กระทรวงพาณิชย์ จะเร่งเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อขอคืนสิทธิ์โดยเร็วที่สุด ซึ่งไทยจะไม่ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าแน่นอน คาดว่าจะหารือกับสหรัฐฯ ในระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิต ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมทั้งจะเจรจาภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (ทิฟา) ด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านมาสหรัฐฯ มีทั้งตัดสิทธิ์และคืนสิทธิ์สินค้าให้ไทยมาอย่างต่อเนื่อง อย่างในปี 61 ได้ตัดสิทธิ์สินค้าไทย และปี 62 ก็เพิ่งจะคืนสิทธิ์ให้ 7 รายการ

สำหรับการตัดสิทธิ์สินค้าไทยครั้งนี้รวม 573 รายการ ไม่ได้หมายความว่าไทยจะส่งออกสินค้าดังกล่าวไปสหรัฐฯ ไม่ได้อีก หรือไทยจะสูญเสียมูลค่าการได้รับสิทธิ์ไปทั้งหมด 40,000 ล้านบาท ยังส่งออกไปได้เหมือนเดิม เพียงแต่สินค้าไทยต้องเสียภาษีนำเข้าอัตราปกติ เฉลี่ย 4.5% คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,800 ล้านบาท จากเดิมที่ไม่เสียภาษีเลย

ส่วนกรณีที่มีเกิดกระแสต่อต้านสหรัฐอเมริกา ในโลกโซเชียลโดยเชื่อว่าการประกาศตัดสิทธิจีเอสพีเป็นการตอบโต้กรณีที่ประเทศไทยประกาศห้ามใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิดนั้น เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว เพราะสหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณมาระยะหนึ่งแล้วว่าจะประกาศการตัดสิทธิ์ไทยในช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ และกรมหารือกับภาคเอกชนให้เตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยแนะนำให้หาตลาดใหม่รองรับ พร้อมกับต้องปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวได้ เพราะก่อนหน้านี้ ทั้งสหภาพยุโรป (อียู) และญี่ปุ่น ก็ตัดสิทธิ์จีเอสพีไทยมาแล้ว และผู้ส่งออกไทยก็หาตลาดอื่นรองรับได้

ขณะที่ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานระบุถึงกรณีที่สหรัฐฯ ตัดจีเอสพีไทย ว่า สมาพันธ์สหภาพแรงงานสหรัฐ (AFL- CIO) ได้มีคำร้องคัดค้านการให้สิทธิจีเอสพีไทยต่อสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐฯ มาตั้งแต่ปี 2556 โดยอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานในหลายประเด็น เนื่องจากการให้สิทธิจีเอสพีกับประเทศใดนั้น มีเงื่อนไขต้องมีการคุ้มครองสิทธิแรงงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาและชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่อยมา กระทั่งวันที่ 5 ก.พ. 2562 ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ และคณะได้เข้าหารือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับสิทธิจีเอสพีต่อไปหรือหรือไม่ กระทั่งมีการประกาศตัดสิทธิไทยในที่สุด

กองทุนประกันวินาศภัย