วันที่ 11 ตุลาคม 2562 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะด้านการบริการอู่มาตรฐานในเครือให้แก่ตัวแทน/นายหน้าที่สนใจLMG Training Center ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ตัวแทน/นายหน้า ภายใต้หัวข้อ “รถเข้าอู่ ต้องรู้อะไรบ้าง” เพื่อเพิ่มทักษะและต้องการเพิ่มประสบการณ์ด้านการซ่อมรถยนต์เบื้องต้นตั้งแต่ประเมินมูลค่าความเสียหายขั้นตอนการซ่อม และการดูบาดแผลชน ไปจนถึงการเปลี่ยนอะไหล่แต่ละประเภท และประเภทต่างๆ ของสีตัวถังรถยนต์ เป็นการเพิ่มความเข้าใจภายหลังจากลูกค้าประสบอุบัติเหตุและลูกค้าได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่ เพื่อนำไปประกอบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมแก่ลูกค้าในโอกาสต่อไป การอบรมจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่บริษัท เฮงบอดี้เซอร์วิส จำกัด ย่านถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นเครือข่ายอู่ในเครือมาตรฐานของทางแอลเอ็มจี ประกันภัย การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณสัมพันธ์ มีเสน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสินไหมและปฏิบัติการ และคุณวิรัตน์ จงเกิดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและตลาด และขอขอบคุณอู่พันธมิตร เฮงบอดี้เซอร์วิส ที่อำนวยความสะดวกทางด้านสถานที่และให้การต้อนรับแก่คณะผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี

กองทุนประกันวินาศภัย