ระดับน้ำในแม่น้ำโขงด้านอำเภอเขมราฐ ไปจนถึงอำเภอโขงเจียม ลดลงอย่างต่อเนื่องโขดหินหาดทรายโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นแนวยาวเหมือนกับหน้าแล้ง พระสงฆ์และชาวบ้านอยากให้รัฐบาลประสานประเทศจีน ให้ปล่อยน้ำลงมาหล่อเลี้ยงด้วย ก่อนชาวบ้านจะได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้

วันนี้ (23 ต.ค.62) ระดับน้ำในแม่น้ำโขงด้านอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ ไปจนถึงอำเภอโขงเจียม ลดลงอย่างต่อเนื่อง โขดหินหาดทรายโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นแนวยาวเหมือนกับหน้าแล้ง

พระอาจารย์ ดร.วิวัฒน์ อุทาโน พระลูกวัดศรีมงคล บ้านบุ่งซวย อำเภอเขมราฐ เผยว่า ระดับน้ำโขงปีนี้ลดลงเร็วผิดปกติ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงแน่นอน สีน้ำโขงก็เปลี่ยนแปลง ปกติหลังออกพรรษา น้ำในแม่น้ำโขงจะขุ่น แต่ปีนี้น้ำไส เหมือนหน้าแล้ง

ด้านนายพรมมา คำนาม อายุ 69 ปี อยากให้รัฐบาลประสานประเทศจีน ให้ปล่อยน้ำลงมาหล่อเลี้ยงด้วย ก่อนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงจะได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้

กองทุนประกันวินาศภัย