กรมควบคุมโรคยันไม่มีสายพันธุ์ใหม่ พบมากช่วงฝน-หนาว เฉพาะปีนี้ป่วยแล้วกว่า 3 แสนราย ตาย 22 สูงสุดในกลุ่มเด็ก-วัยเรียน ระบาดมากสุดภาคกลาง ตามด้วยภาคเหนือ อีสาน กทม.อันดับ 1 ของประเทศ ชี้ป่วยเพิ่มจริง แต่ยอดสูญเสียลดลง ด้วยรณรงค์ฉีดวัคซีน-ระบบรักษามาตรฐานขึ้น

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรคกล่าวว่า จากกรณีลูกอดีตนักร้องดัง ป่วยและเสียชีวิตจากอาการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรงนั้น กรมฯขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ขอฝากประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่มีโรคประจำตัว หากป่วยควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว ซึ่งในไทยมีรายงานพบผู้ป่วยได้ตลอดปี เป็นโรคที่เกิดตามฤดูกาล ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ แต่จะพบมากช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

ข้อมูลกองระบาดวิทยาปี 62 พบผู้ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 3 เท่า และพบได้ตลอดทั้งปี ช่วงนี้เข้าฤดูหนาวแล้ว ทำให้มีแนวโน้มเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ที่สูงขึ้น สถานการณ์ปี 61 มีรายงานผู้ป่วย 185,829 ราย เสียชีวิต 32 ราย ส่วนปี 62 ตั้งแต่ม.ค.-ต.ค.62 มีรายงานผู้ป่วย 310,678 ราย เสียชีวิต 22 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ซึ่งช่วงต้นปีส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์บี กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือ เด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง รองลงมาภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กทม. ระยอง นครปฐม จันทบุรี เชียงใหม่ จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปี 61 เทียบกับปัจจุบันพบแนวโน้มการป่วยเพิ่มขึ้น แต่พบอัตราเสียชีวิตน้อยลง เนื่องจากประเทศไทยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และมีระบบการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ปิดปาก-จมูกเมื่อไอ จาม, ล้างมือบ่อยๆ, เลี่ยง คลุกคลีกับผู้ป่วย, หยุด เมื่อป่วยควรหยุดเรียนหยุดงาน