วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงยิมเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมีนายสุรเชษฐ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นาย ภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง นายมาด๊าด ทองท้วม อดีตผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่างทอง นาย ทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ 3 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562

นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ และเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนั้นวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล จึงดำเนินการภายใต้ชื่อ “การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และถือเป็นปีที่ 20 ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับยุวชนระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปีมาอย่างต่อเนื่อง

โดยตระหนักว่าการส่งเสริมด้านการกีฬาจะเป็นการสร้างพื้นฐานชีวิต และโอกาสที่ดีให้ยุวชนในอนาคต ในช่วงที่ผ่านมากีฬาวอลเลย์บอลของไทยก้าวขึ้นไปสู่เวทีระดับชาติและระดับโลก ทั้งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก และที่เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือ นักกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินั้น เป็นนักกีฬาที่ได้ผ่านเวทีการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ถือว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของเราได้สร้างความฝันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งวิทยุการบินฯ ยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิมที่จะจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐานและอนาคตที่ดีให้ยุวชนและที่สำคัญ เพื่อตอบแทนสังคมและประเทศชาติเท่าที่ศักยภาพของวิทยุการบินฯ จะทำได้