วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 11.00 น. นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายศิระ ศรีชมภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (เขตอำเภอท่าบ่อ) นายศรัณยู จันทะวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (เขตอำเภอท่าบ่อ) ร่วมกันออกตรวจติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านศิลาเลข หมู่ 7 ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยมี นางบังอร ปัญสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านศิลาเลข ตำบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย และชาวบ้านมาให้การต้อนรับ พร้อมเล่าปัญหาให้ นายก อบจ.หนองคาย ได้รับทราบ

ทั้งนี้ ปรากฏว่า ระดับน้ำโขงในบริเวณ ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ และ ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย ลดระดับลดลงอย่างรวดเร็ว ล่าสุดอยู่ที่ 2.28 เมตร ประกอบกับมีสันดอนเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขง และน้ำโขงฝั่งที่ติดกับจังหวัดหนองคายปริมาณน้ำแทบจะไม่เหลือจนเกิดผืนทรายกว้างใหญ่ เกษตรกรชาวสวนริมฝั่งโขงที่ปลูกใบยาสูบ มะเขือเทศ และพริก บ้านศิลาเลข ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ และบ้านเวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จำนวน 56 ราย พื้นที่การเกษตรประมาณ 250 ไร่ เริ่มได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนใบยาสูบ ที่กำลังปลูกเริ่มแห้งเหี่ยว ใบเหลือง หากปล่อยไว้นานจะเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้เกิดขึ้นรวดเร็วกว่าทุกปี และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ อบจ.หนองคาย ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากเกษตรกรชาวสวนริมฝั่งโขง บ้านศิลาเลขและบ้านเวียงคุก ที่ไม่สามารถนำน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้ประโยชน์ได้ อบจ.หนองคาย จึงได้นำรถแบคโฮมาขุดบ่อน้ำซึมในแม่น้ำโขง จำนวน 22 บ่อ ขนาด 20 x 20 เมตร ลึก 5 เมตร เกษตรกรใช้เครื่องสูบน้ำต่อท่อนำน้ำขึ้นมาสู่แปลงเกษตร อย่างไรก็ตาม หากไม่เพียงพอก็สามารถขุดเพิ่มเติมให้เกษตรกรได้ ซึ่งเกษตรกรจะมีน้ำใช้ในการเกษตรต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงฤดูฝน และยังสามารถป้องกันความเสียหายหากพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้

ด้าน นางบังอร ปัญสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เล่าว่าก่อนหน้านี้ ในช่วงหน้าแล้ง เกษตรกรจะพากันต่อท่อเครื่องสูบน้ำขึ้นมาใช้ แต่ระยะหลังน้ำโขงลดระดับลงมากผิดปกติจนถึงเกาะดอนกลางแม่น้ำโขง เกษตรกรไม่สามารถต่อท่อสูบน้ำมาใช้ได้อีก ยาสูบ พริก และมะเขือเทศ หากไม่ได้รับน้ำจะทำให้ตาย ทำให้เกษตรกรเสี่ยงต่อการขาดทุน การขุดบ่อน้ำโขงให้ในครั้งนี้ เกษตรกรทุกคนจะผลัดเปลี่ยนกันจัดเวรสูบน้ำมาใช้ให้เป็นระบบและทุกคนจะได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงกัน ซึ่งเมื่อ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ให้ความช่วยเหลือในตรงนี้ จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย