เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (20 ตุลาคม 2562) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดพิษณุโลก ปรับแผนการบริหารน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและหาพื้นที่เก็บกักน้ำรองรับในช่วงน้ำหลาก ภายหลังจากร่วมประชุมกับนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า จากข้อมูลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและส่วนราชการนำเสนอ พบว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุลดำเนินอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้ง 7 อำเภอ ที่ได้รับกระทบ รวมถึงการเยียวยาครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย ประมาณ 2,455 ครัวเรือน แต่สิ่งที่เป็นกังวลและเป็นห่วงคือสถานการณ์กักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเตรียมรับมืออุทกภัยครั้งต่อไป โดยสั่งการให้หน่วยงานหลักได้ดำเนินการปรับแผนการบริหารจัดน้ำสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผู้ใช้น้ำ ทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม เนื่องจากเก็บกักน้ำในขณะนี้มีเพียงซึ่งน้อยกว่าปริมาณที่สามารถเก็บกักได้ ซึ่งจากรายงานพบว่าปริมาณน้ำจาก 4 เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใหญ่ มีปริมาณน้ำรวมเพียง 12,121 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้ำที่ใช้การได้เพียง 5,425 ล้านลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี้ให้เร่งสำรวจและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำการปรับปรุงเส้นทางให้น้ำไหลสะดวก ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาชนชนในการร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งด้านนายพิพัฒน์ เอกพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รายงานถึงแผนการดำเนินการในปี 2563 โดยจะมีการดำเนินการสร้างฝายขนาดเล็ก ด้วยการรวมพลังของจิตอาสาฯ เพื่อเก็บกักน้ำ ซึ่งในภาคบ่าย รมช.มท.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูสภาพพื้นที่การดำเนินการของโครงการบางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก ที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.บางระกำ อ.พรหมพิราม อ.วัดโบสถ์ และ อ.เมือง

นอกจากนี้ มท.2 ยังได้เน้นย้ำอีกในเรื่อง คือ ตำบลขับขี่ปลอดภัย กำหนดมาตรการการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ซึ่งต้องให้ความสำคัญเพื่อลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชิวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกด้วย