ความสนุกสนานที่มากับประเพณีและงานบุญของชาวบ้านอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ที่หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ก็จะรวมตัวกันทอดกฐินทำบุญและนำวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยอีสานมาร่วมการแข่งขันจุดตะไลไฟพะเนียง ที่เป็นกิจกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านที่แฝงด้วยกุสโลบายขอบคุณพระยาแถนที่เป็นความเชื่อว่าเป็นเทพเทวดาผู้ที่ทำให้ฝนตก นาข้าวอุดมสมบูรณ์ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต

วันที่ 20 ต.ค. 2562 ที่บ้านหนองยาง ในตำบลวังทรายพูนและอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร นายพิศ วิริยะอารีธรรม รองประธานสภา อบจ.พิจิตร และ พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ได้ไปร่วมงานบุญที่ชาวบ้าน อำเภอวังทรายพูน จัดขึ้นเป็นงานทอดกฐินสามัคคีของวัดหนองยางที่มีชาวบ้านจำนวนหลายร้อยคนจัดงานแห่องค์กฐิน ร้อง รำทำเพลง ไปรอบๆหมู่บ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ต.วังทรายพูน ที่ส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสานแล้วมาปักหลักสร้างถิ่นฐานเป็นชาวไร่ ชาวนา จึงนำวัฒนธรรมประเพณีบูชาพระยาแถน ที่เชื่อว่าเป็นเทพแห่งฝน ผู้ประทานให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นจากการทำไร่ ทำนา และเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว จึงเกิดประเพณีการแข่งขันจุดตะไลไฟพะเนียง เพื่อเป็นการขอบคุณพระยาแถนและสนุกสนานกัน

โดยชาวบ้านได้แห่องค์กฐินไปรอบๆหมู่บ้าน ร้อง เล่น เต้นรำ และจุดตะไลไฟพะเนียงกันอย่างสนุกสนาน จากนั้นได้ไปรวมตัวกันภายในวัดแล้วจัดแข่งขันจุดตะไลไฟพะเนียงชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท รองชนะเลิศ 2,000 บาท และ 1,000 บาท โดยงานนี้มีผู้สมัครแข่งขันเกือบ 30 คน เสียค่าสมัครคนละ 100 บาท กติกา คือ สามารถจุดตะไลไฟพะเนียงได้คนละ 3 ครั้ง และโยนขึ้นฟ้าให้ลอดห่วงที่อยู่บนปลายเสาไม้ไผ่สูงประมาณ 10 เมตร ใครทำได้หรือมีท่วงท่าลีลาที่สวยงามก็จะได้รับเงินรางวัลไป ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

สำหรับการทำ ตะไลไฟพะเนียง สมัยโบราณจะใช้ไม้ไผ่ เป็นอุปกรณ์หลัก แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันจึงหันมาใช้ท่อพลาสติก( PVC) ขนาดความกว้าง 0.5 นิ้ว และมีความยาวโดยเฉลี่ย 10 นิ้ว บรรจุเชื้อเพลิง ดินปะสิวและผงถ่านทำคล้ายกับการทำบั้งไฟ บรรจุลงไปในท่อพลาสติกและมีการเจาะรูและใส่ด้ายสายชนวนเพื่อใช้เป็นที่จุดไฟ เพียงเท่านี้ก็จะได้ตะไลไฟพะเนียงที่ใช้จุดขึ้นฟ้าบูชาพระยาแถนเทพเจ้าแห่งฝน ที่เป็นกิจกรรมทำสืบเนื่องต่อๆกันมายาวนาน นับร้อยปี

กองทุนประกันวินาศภัย