จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

จากนั้น นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณศาสนสถาน โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่โบราณสถานพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นอกจากนั้น ผวจ.กาฬสินธุ์ยังได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดป้ายโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ให้สะอาดสวยงาม ด้วย

ทั้งนี้ พระธาตุยาคู เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขตเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ จึงเรียกกันว่า พระธาตุยาคู โดยญาคู เป็นภาษาอีสาน หมายถึง พระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด อานิสงส์ของการกราบไหว้พระธาตุยาคู จะมีแต่ความสงบร่มเย็น