“ศักดิ์สยาม”สั่งการรถไฟฯเบรกร้องศาลปกครองขอระงับจ่ายเงินโฮปเวลล์ระงับจ่ายค่าโง่ 1.1 หมื่นล้าน ชี้พบข้อมูลใหม่มีพิรุธเข้าข่ายทุจริต หลังโฮปเวลล์ยื่นเสนอขอเจรจาใหม่

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)มอบอำนาจให้นายนิติธร ล้ำเหลือ ทนายความ ยื่นฟ้องนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ขัดต่อกฎหมาย ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และขัดต่อระเบียบสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทโฮปเวลล์ฯขาดคุณสมบัติที่เข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคน 3 ตอน (กรุงเทพ-บางซื่อ ยมราช–มักกะสัน มักกะสัน-แม่น้ำ)ตั้งแต่แรก สร้างความเสียหายให้กับการรถไฟฯ ในฐานะที่เป็นผู้ทำสัญญาและการบังคับตามสัญญา ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลการ และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ให้การรถไฟฯ และกระทรวงคมนาคมต้องชดใช้ชำระเงินให้แก่บริษัทโฮปเวลล์ จำนวนทั้งสิ้น 11,888.75 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5 % ต่อปีภายใน 180 วัน นับจากคดีสิ้นสุด

นายนิติธรกล่าวว่า ได้มอบหมายจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ให้ช่วยเข้ามาดูคดีหลังจากพบหลักฐานใหม่ว่า การจดทะเบียนบริษัทโฮปเวลล์ฯไม่เป็นไปตามกฎหมายจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ประกอบกับมติ ครม.เมื่อวันที่ 12 ก.ย.32 เห็นชอบให้บริษัทโฮปเวลล์ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) จำกัด เป็นคู่ทำสัญญาสัมปทานดังกล่าว แต่ในขั้นตอนการสัญญากลับเป็นบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) ดังนั้นวันนี้จึงมายื่นคำร้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลฯไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาระงับการบังคับตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเป็นการชั่วคราว จนกว่าคดีที่การรถไฟฯฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัดสิ้นสุด หากศาลรับฟ้องคดีนี้ถือว่า โครงการโฮปเวลล์ฯนี้เข้าข่ายทุจริต ต้องมีการสอนสวนหาผู้รับผิดชอบต่อไป

โดยในเวลาต่อมาระหว่างที่นายนิติธร และทีมงานฝ่ายกฎหมาย ได้ยื่นเอกสารตรวจคำฟ้องอยู่นั้นก็ได้รับแจ้งให้ยุติการดำเนินการไว้ก่อน จึงได้เปลี่ยนใจไม่ยื่นคำร้องต่อศาล โดยกล่าวก่อนเดินทางกลับว่า เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากคณะทำงานของรมว.คมนาคม ว่า ทางบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย)ติดต่อมาขอเจรจากับกระทรวงคมนาคม และการรถไฟฯ เพื่อหาทางออกร่วมกันใหม่ ดังนั้นจึงต้องยุติการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อรอฟังผลการเจรจาระหว่างบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) กับกระทรวงคมนาคม และการรถไฟฯก่อน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน