กรมสบส.แนะสุขบัญญัติ รักษาความสะอาด รับประทานอาหารสุกใหม่ เลี่ยงสัมผัสคนป่วย ล้างมือให้สะอาด เพื่ออนามัย ร่างกายแข็งแรง ปลอดโรคภัยในช่วงนี้

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก.สาธารณสุข กล่าวว่า
ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว ประชาชนมีความเสี่ยงเกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่าย เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ จะมีความเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าวได้ง่ายกว่า และอาจแพร่กระจายไปสู่คนในครอบครัว ผู้ที่เป็นโรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่จะมีไข้ ตัวร้อน น้ำมูกไหล ไอจาม มึนศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดกระดูก และอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจมีอาการแทรกซ้อนตามมา ได้แก่ โรคปอดบวม ซึ่งจะหอบเหนื่อย ไข้ ไอและมีเสมหะมาก รายที่มีอาการรุนแรงอาจเกิดหนองในเยื่อหุ้มปอด และหากติดเชื้อรุนแรงหรือติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ป่วยจะมีความดันโลหิตต่ำ และอาจเสียชีวิตได้

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา กล่าวว่า ประชาชนควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยใช้หลักสุขบัญญัติ 2 ร 2 ล คือ 1.รักษาความสะอาดร่างกายและของใช้ ไม่สวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้น และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า 2) รับประทานอาหารที่สุกปรุงสุกใหม่ๆ และสะอาด ถ้าเป็นอาหารประเภทแกงถุง ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน ใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 3) เลี่ยงการสัมผัส คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัด ผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม ควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น 4) ล้าง ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ

ทั้งนี้ ถ้ามีอาการป่วยจากการเป็นไข้หวัดควรนอนพักมากๆ และดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ หากมีอาการไอมากขึ้น แน่นหน้าอก มีไข้นานเกิน 2 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ สามารถดูรายละเอียดจากสื่อความรู้ด้านสุขภาพที่เข้าใจง่ายได้ที่เว็บไซต์ คลังความรู้สุขภาพ ก.สาธารณสุข (healthydee.moph.go.th)