นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า ..

ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยและมั่นคงสถาพรมาช้านานได้
เพราะความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ!
การก่อความแตกแยก แตกสามัคคี ไม่ว่าจะกระทำโดยใคร

ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใดๆก็ตาม คือการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง*****
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงโปรดให้ สร้างตราแผ่นดินและ มีบทพระคาถาประจำตราแผ่นดินว่า
"สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา"

ซึ่งแปลโดยความหมายว่าการใหญ่ของแผ่นดินจะสำเร็จได้ด้วยความสามัคคี! อันการใหญ่ของแผ่นดินนั้นคือการดำรงคงอยู่อย่างมั่นคงสถาพรและด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเอง

น่าเสียดายว่าคนถ่อย ที่ไม่ ปรารถนาดีต่อบ้านเมือง ได้พยายามลดทอน ความสำคัญของเรื่องนี้ไปโดยลำดับ
จนคนรุ่นปัจจุบันแทบไม่มีใครรู้จักตราแผ่นดินแล้ว

ก็ขอเตือน และแนะนำให้คนทั้งหลาย ได้ทำความรู้จักตราแผ่นดินและบทพระคาถาประจำตราแผ่นดินนี้! ซึ่งสามารถดูได้จาก
1 ตราประทับของศาล ในการออกหมายต่างๆ
2 ตราที่มีใช้อยู่ที่กรมป่าไม้ สำหรับประทับต้นไม้เพื่อไล่ภูตผีเทวดาในกรณีต้องการตัดต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์
3 ที่หน้าหมวกของตำรวจ และ
4 ที่ประตูโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า!

Cr.Paisal

ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจเฟซบุ๊ก - Paisal Puechmongkol