วันนี้ (17 ต.ค.)เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายหลังนายกฯแถลงหลักการและเหตุผลของร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ว่า อยากให้รัฐบาลนำพ.ร.บ.งบกลับไปร่างมาใหม่ เพราะว่างบประมาณฉบับนนี้ไม่มีความเหมาะสม และสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตได้เลย เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ 3 ฟันเฟืองคือการส่งออกใน 10 เดือนที่ผ่านมาติดลบ 2 เปอร์เซ็นต์ การลงทุนก็ไม่มีอะไรหวือหวาเท่าที่ควร และภาคเกษตรกรไม่มีกำลังซื้ออย่างรุนแรง เป็นสัญญาณเตือนว่าปัญหาเศรษฐกิจกำลังจะเข้าสู่วิกฤต เพราะฉะนั้นงบประมาณมีปัญหาหลายอย่าง และไม่ส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะงบกระทรวงกลาโหมไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ใช้เงินมากมายขนาดนั้น ในขณะที่ประชาชนในประเทศมีความเดือดร้อน ซึ่งการจัดสรรงบยังขาดความชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นการใช้จ่ายงบประมาณแบบเกินตัวทำให้มีการขาดทุนสูงมาก และยังนำงบไปสนันบสนุนคนใกล้ชิดของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการอีอีซี โครงการชิมช้อปใช้ จึงขอให้รัฐบาลนำร่างงบประมาณกลับไปแก้ไขใหม่ ไม่เช่นนั้นไม่สามารถเห็นชอบได้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance