วันนี้ ( 16 ต.ค. 62) เวลา 16.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมปั่นเสริมสร้างรอยยิ้มอิ่มสุข ครั้งที่ 18 ระยะทาง 13 กิโลเมตร พร้อมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1. นายประเสริฐ ตรีพรม อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 231/22 หมู่ 3 บ้านในเมือง ต.ในเมือง อ.พิชัย (ผู้ป่วยติดเตียง) 2. นางตุ๊ อินสุวรรณ อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 59/2 หมู่ 5 บ้านวังพะเนียด ต.ในเมือง อ.พิชัย (ผู้ป่วยติดเตียง) 3. นางน้อย สุขมูล อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 30 หมู่ 5 บ้านวังพะเนียด ต.ในเมือง อ.พิชัย (ผู้ป่วยติดเตียง) 4. นายประเสริฐ ริดจูงพืช อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 121 ม.3 ต.คอรุม อ.พิชัย 5. นางพะเยา นิติธรรม อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 51/1 ม.2 ต.คอรุม อ.พิชัย และ 6. นางผิน ทัพรังสี อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 36 ม.2 ต.คอรุม อ.พิชัย

กองทุนประกันวินาศภัย