เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลเอก รักษ์ศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางทหารในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ ห้องหลักเมือง 2 ชั้น 3 ศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพมหานครฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2563

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พันเอก กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดประชุมแถลงแผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ ( จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดลำปาง , จังหวัดลำพูน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก ) ตลอดจนรับฟังการดำเนินของกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อหาสาเหตุ/ปัจจัยหลักที่เกิดปัญหาในพื้นที่ และกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่าและหมอกควัน (จนถึงระดับตำบล) และแผนเผชิญเหตุ/แผนงาน งบประมาณของจังหวัดที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดมาตรการบัญชาการเหตุการณ์ ในการควบคุม อำนวยการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน