วันที่ 12 ต.ค.ทวีตเตอร์ชื่อ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า...CAT ให้บริการโทร.ฟรีไปญี่ปุ่น ถึง 15 ต.ค. เพียงโทร. 001 800 001 หลังเสียง IVR กด 009 ตามด้วยเลขหมายปลายทาง/ เบอร์ TOT โทร.ทางไกลไปสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ไม่เสียค่าใช้จ่าย โทร. 008 81 90 4435 7812 #ourBelief #บีพุทธิพงษ์ #Hagibis #SaveJapan