ชาวบ้านสะเดา ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จัดงานประเพณีสืบสานตำนานกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านสะเดา ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ทั้ง 3 หมู่บ้าน ต่างพร้อมใจกันจัดงานประเพณีสืบสานตำนานกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2562 ขึ้นที่วัดบ้านสะเดา ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โดยมี พระครูกิตติธรรมาภิรม เจ้าอาวาสวัดบ้านสะเดา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเปลี่ยน เผ่าพันธุ์ รองนายก ทต.พลับพลาชัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยก่อนเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์ ได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และยกธงชัย จากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งพุทธกาล

จากนั้นได้นำหญิงสาวพรหมจรรย์นุ่งขาวห่มขาว จำนวน 10 คน มาเป็นผู้เริ่มการกวนข้าวทิพย์ ซึ่งมีส่วนผสมทั้ง น้ำมันมะพร้าว ข้าวตอก นมสด เนย น้ำตาลปี๊บ ข้าวเหนียว ผลไม้ เครื่องปรุงกวนข้าวทิพย์ปลุกเสก น้ำผึ้ง และส่วนผสมอื่นๆอีกรวม 108 ชนิด ลงเคี่ยวในกระทะใบใหญ่จำนวน 5 กระทะ โดยข้าวทิพย์ที่หญิงพรหมจรรย์เคี่ยวจนเสร็จทีละกระทะแล้ว ต่อมาชาวบ้านที่มาร่วมในพิธี จะช่วยกันเคี่ยวเป็นเวลา 1 วันเต็ม เพื่อที่รุ่งเช้าของวันที่ 13 ต.ค.62 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา ชาวบ้านจะนำข้าวทิพย์ที่ได้ไปถวายพระ ในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา จากนั้นชาวบ้านจะนำข้าวทิพย์ มาแบ่งปันกันนำไปรับประทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งประเพณีกวนข้าวทิพย์จัดขึ้นปีละครั้งในวันออกพรรษาเท่านั้น

ทั้งนี้ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวบ้านสะเดา ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวันออกพรรษา เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมายาวนาน เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีตามเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ ซึ่งการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์นี้ นอกจากเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ที่ได้สืบทอดต่อกันมายาวนานให้คงอยู่ไว้แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีด้วย