นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาว ในบางพื้นอาจประสบปัญหาฝนตกหนัก ส่งผลให้สภาพถนนลื่น เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น กรมการขนส่งฯขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสาร ตรวจสอบรถทุกคันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบและใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) รถที่ติดตั้งระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือ GPS Tracking

นอกจากนี้ผู้ประกอบการขนส่งต้องตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถในสังกัดอย่างเคร่งครัด ต้องส่งข้อมูลประวัติผู้ขับรถให้กับกรมการขนส่งฯ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการเดินรถและรายงานผลพฤติกรรมการขับรถในการใช้ความเร็วของรถบรรทุก ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคแบบ Real-time

ส่วนผู้ขับรถขอให้ผู้ประกอบการเข้มงวดกวดขันและกำชับผู้ขับรถ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตรวจตราไม่ให้ผู้ขับรถที่หย่อนความสามารถปฏิบัติหน้าที่ขับรถ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้อง “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%” โดยให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ไม่ให้หรือยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หรือไม่มีความพร้อมในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยเด็ดขาด

“ ผู้ขับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะทุกคนต้องปฎิบัติตามกฎจราจรอย่าง พร้อมขอความร่วมมือรถโดยสารสาธารณะให้นำรถเข้าตรวจ ณ จุดตรวจ Checking Point ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ช่วยป้องกันลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะมีพฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัย หรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง”

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน