นายธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และพลตำรวจโทวิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"ธอส.พัฒนาชีวิตครู ตชด.เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน ปี 2562" ตอน ครู ตชด.นักพัฒนา หนึ่งในโครงการความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2562 โดยมีครู ตชด.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 50 คน จากทุกภาคทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ติดอาวุธ ทางปัญญา เพิ่มประสบการณ์ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เป็นครู ตชด.ยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง "เทคนิคและช่องทางการตลาดออนไลน์ กับ Thailand Post Mart" รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะบรรยายให้ความรู้ในช่วง 3 วัน ระหว่างวันที่ 9-11 ต.ค.2562

กองทุนประกันวินาศภัย