กงสุลใหญ่สหรัฐฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ Mr. Sean K. O’Neill เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีต่อ รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมได้หารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ มฟล. โดยได้ตกลงที่จะส่งเสริมการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาศาสตร์และการเกษตร กงสุลใหญ่ยังได้เชิญ มฟล. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Think Big Drive Change เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ผ่านเวทีการอภิปรายรูปแบบใหม่ (TED Talk)

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน