รพ.อ่าวลึก จัดงานเดินวิ่ง เพื่อคนอ่าวลึก ไร้พุง ปีที่ 9 เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้คนอ่าวลึก มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และเพื่อหารายได้ สมทบทุนในการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.

แพทย์หญิงอุไรรัตน์ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก ได้กล่าวว่า การออกกำลังกาย เป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้ประชาชน ลดพุง ลดโรค อีกทั้งจะทำให้พี่น้องประชาชนห่างไกลจากโรคภัย ต่างๆ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของทางโรงพยาบาล ที่ได้ตระหนักถึงการป้องกัน ไม่ให้เกิดโรค ไม่ใช้เฉพาะ การทำการรักษาแต่เพียงอย่างเดียวทางโรงพยาบาลอ่าวลึก จึงได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อคนอ่าวลึกไร้พุง มาอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ ปี ซึ่งในครั้งนี้ เป็นปี ที่ 9 แล้ว และอีกประการหนึ่ง ที่ได้จัดงานเดิน วิ่ง ขึ้นในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุน ในการขัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับทางโรงพยาบาล

โรงพยาบาลอ่าวลึก เป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง แต่ว่าปัจจุบัน ปริมาณ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนอุปกรณ์ ทางการแพทย์ หรือคุรุภัณฑ์ ที่มีความจำเป็น ยังไม่พอเพียง ทางโรงพยาบาล จึงได้จัดงาน หารายได้ เป็นการ ช่วยเหลือตัวเองก่อน ก่อนที่จะของบประมาณจากส่วนกลาง

ทางด้าน ทันตแพทย์หญิง บุษบา ภู่วัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอ่าวลึก กล่าวด้วยว่า งานเดิน วิ่ง ของปีนี้ จะจัดขึ้น ในวัน 1 ธันวาคม 2562 ที่วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่โรงพยาบาลอ่าวลึก ในวันเวลาราชการ

ทางด้าน นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า แหลมสัก ดินแดนทะเล 3 ด้าน วัฒนธรรม 3 สาย หมายถึง มีคน 3 เชื้อสาย ไทยพุธ ไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่ร่วมกันมานานกว่า 100 ปี มีความสามัคคี รักใกล้กัน อยู่กันอย่างสงบสุข

แหลมสัก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรม และความสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ อันสวยงาม ของท้องทะเล จึงอยากจะให้นักวิ่งทั้งในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดต่างๆ ได้มาสัมผัส ความสวยงามของแหลมสัก ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมของการวิ่งแล้ว ก็ยังมีการนั่งเรือออกไปชมความสวยงามของธรรมขาติตามชายฝั่งของแหลมสักแห่งนี้ด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน