วันนี้ (9 ต.ค.62) ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2562 โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมวันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานในการการจัดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานกาชาดประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562 พร้อมทั้งร่วมกันหารือรูปแบบแนวทางการจัดงานและกิจกรรมการจัดงานและมอบหมายภารกิจหน้าที่ฝ่ายต่างๆโดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานกาชาดประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้น ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8พฤศจิกายน ถึงโดยกำหนดจัดงานถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 รวม10 วัน 10 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง และการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้การจัดพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานขบวนแห่พระพุทธโสธรทางบก กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.19 น. ทำพิธีบวงสรวงจากนั้นไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เวลา 05.49น. ถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 07.30 น. พิธีเปิดงานขบวนแห่พระพุทธโสธรทางบก ส่วนพิธีเปิดขบวนแห่พระพุทธโสธรทางน้ำกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน ณ ท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั่งแต่เวลา 06.30น. ขบวนแห่พระพุทธโสธรทางน้ำ ล่องไปทางอำเภอบ้านโพธิ์และอำเภอบางปะกงและจอดให้ประชาชนใด้สักการะกราบไหว้หอพรหลวงพ่อยังท่าน้ำหน้าอำเภอท่าสะอ้านจากนั้น วันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 06.45น. ขบวนแห่พระพุทธโสธรทางน้ำ ล่องไปทางอำเภอคลองเขื่อน อำเภอบางคล้า จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เที่ยวงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา 2562 ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน 2562

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน