“ธรรมนัส" สั่งอุทยานฯ ระงับไล่ชาวบ้าน จ.แม่ฮ่องสอน ออกนอกพื้นที่ เสนอนายกฯ หาทางออก ชาวบ้านอยู่กับป่า

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นมัสการพระธาตุดอยกองมู พร้อมพบปะประะชาชนและเยี่ยมชมสถานประกอบการบ้านผาบ่อง

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามดูงานช่วยเหลือประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ พรัอมกับแจกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ให้เกษตรกรกว่า 100 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้รับทราบปัญหาจากชาวบ้านมาร้องเรียน ส.ส.ในพื้นที่ของพรรคพลังประชารัฐ ในเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ บางพื้นที่กลายเป็นชุมชนเมือง ได้รับฟังปัญหาชาวบ้านยังไม่ได้สิทธิทำกิน ตนได้สอบถามสาเหตุและมอบให้ส่วนราชการในท้องถิ่นเร่งสำรวจแก้ไข

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า นอกจากนี้ ขอให้กรมอุทยานฯ ระงับการไล่ชาวบ้านออกนอกพื้นที่ไว้ก่อนตนจะเร่งดำเนินการหารือกับหน่วยงาน และดำเนิการสำรวจเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับราชการ ทั้งนี้กระทรวงฯจะนำเสนอปัญหาต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย