เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร(ศอ.ปส.จ.ยส.)โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองตำรวจ ทหาร ข้าราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วม

นายสำรวย ชูยศ ป้องกันจังหวัดยโสธร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดปี 2562 ว่าผลการดำเนินด้านการป้องกันการปราบปราม การบำบัดรักษา ในปี 2562 ตามแผนปฏิบัติการยศสุนทรและแผนปฏิบัติการ 383 ประกอบด้วย

- ด้านการป้องกัน การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 268 โรงเรียนอนุบาล 375 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 393 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา 34 แห่ง สถานประกอบการ 108 แห่ง ลูกจ้าง 2,447 คน หมู่บ้านและชุมชน 658 แห่งดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง สถานบริการ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ หอพัก สวนสาธารณะ 341 แห่ง และการดำเนินงานโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 383 แห่ง

- ด้านการปราบปราม ดำเนินคดีผู้ทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 4,010 ราย, ขายผลในคดีสมทบ 32 ราย,มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัด 9,546,366.-บาทและจับกุมคดีรายสำคัญ 815 คดี

- ด้านการบำบัดรักษา มีผลการดำเนินงานในระบบสมัครใจ 665 คน,ระบบบังคับบำบัด 1,771 คนและระบบต้องโทษ 200 คน รวม 2,636 คนและติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 2,343 คน

สำหรับสถานแนวโน้มการแพร่ระบาด เช่นยาบ้า,ไอซ์ ซึ่งยังมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยการขายทางออนไลน์และส่งทางการฝากส่งพัสดุ อีกทั้งผู้เสพได้ปรับตนเองไปเป็นผู้ค้ารายย่อย พร้อมทั้งยาเสพติดราคาลดลงทำให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มลูกค้ารายใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 14-15 ปี และให้มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาที่ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานป้องกัน,ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด,การตรวจสอบ เฝ้าระวัง การเคลื่อนไหว เกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่และเน้นเจ้าหน้ที่ของรัฐ ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกกรณีด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน