นายภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์คินเซนทริค ประเทศไทย เปิดเผยว่า บ. Kincentric (คินเซนทริค) เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยเพื่อเข้ามาดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านภาวะผู้นำ และด้านทรัพยากรมนุษย์ หลังจากได้รีแบรนด์จาก Aon ภายหลัง Spencer Stuart เทคโอเวอร์เสร็จสิ้น 1 ก.ค.ที่ผ่านมา และพร้อมเปิดโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 มีองค์กรเข้าร่วมเกือบ 100 แห่ง โดยจะมีการตัดสิน ในวันที่14 พ.ย. 2562 โดยมองว่าตลาดที่ปรึกษาด้านภาวะผู้นำและด้านทรัพยากรมนุษย์ ในประเทศไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่อง และมีโอกาสเติบโตไปได้อีก โดยบริษัทจะเข้าไปพัฒนาธุรกิจวัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน การประเมินพัฒนาภาวะผู้นำรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรเพื่อช่วยลูกค้าสามารถทำธุรกิจให้สามารถเติบโตไปด้วยดีตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และการนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยมีลูกค้ามาจากหลายอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นสถาบันการเงิน โรงพยาบาลชั้นนำ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ Country Leader และพาร์ทเนอร์ กล่าวว่า ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการด้านที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กรและบุคลากรผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่มีความทันสมัยและบริษัทได้ให้ความสำคัญที่จะลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลแฟลตฟอร์มใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการสำหรับองค์กรในอนาคตทั้งนี้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้เชื่อว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาเพียงไม่กี่รายในโลกที่มีฐานข้อมูลเรื่องคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของความผูกพันของพนักงานและโครงการนายจ้างดีเด่น

นางสาวนภัส ศิริวรางกูร ผู้อำนวยการ คินเซนทริค ประเทศไทย กล่าวว่า สิ่งที่คินเซนทริคมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญในปัจจุบันคือ เรื่องของ Transformation ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่การเติบโตมากยิ่งขึ้น ให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีต่อองค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทจะเข้าไปช่วยในเรื่องปรับโครงสร้างองค์กรตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงด้าน Digital Transformation การปรับ Mindset สร้างความสามารถของคนแรงจูงใจศักยภาพและRedesignช่วยออกแบบสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน ในด้านการอยู่ในองค์กรมีสภาพแวดล้อมที่พึงพอใจ

ขณะที่นายเอกลักษณ์ ชคทิศ ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น กล่าวว่า “โครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2562″ ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2544 และในปี 2548 ได้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพาร์ทเนอร์ โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนทั้งพนักงาน ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล แล้วนำมาวิเคราะห์ ซึ่งจะมีกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกตัดสิน ในปีนี้มีองค์กรเข้าร่วมเกือบ 100 องค์กร และในวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 (Kincentric Best Employers 2019) ซึ่งในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จะมีการประกาศและมอบรางวัลแก่ สุดยอดนายจ้างดีเด่น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน