25 ต.ค.นี้ที่ไบเทค เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และกรมสมเด็จพระเทพฯที่ทรงสนับสนุนโครงการมาตลอด

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) แถลงการจัดงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ จัดโดย สสวท., สอวน. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก.ศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ในปี 62 โครงการจัดส่งผู้แทนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศดำเนินงานครบ 30 ปี พร้อมกับมูลนิธิ สอวน.ก่อตั้งครบ 20 ปี ดังนั้น สสวท., มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จึงจัดงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ ระหว่าง 25–26 ต.ค.62 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทั้ง 2 พระองค์ทรงสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด

นอกจากนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดงาน ในวันที่ 25ต.ค.62 เวลา 09.00 น.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน