น.ส.วรนุช สวยค้าข้าว ผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.แจ้งว่า หน่วยงานของกทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ 4 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ต.ค. 62 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2220 -7570 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ตำแหน่งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตคลองสาน ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ต.ค.62 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2438- 7176 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 62 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อาคารบี ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกน้อย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0- 2424- 0056 ต่อ 5690 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตคลองเตย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ๆ 38 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 62 ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองเตย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2249- 9705 ต่อ 5007 ในวันและเวลาราชการ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน