เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่า การประชุมวันนี้มีองค์ประกอบคณะกรรมการทั้งในส่วนของส่วนราชการและตัวแทนเกษตรกร ที่เป็นเหมือนบอร์ดบริหารครบถ้วน โดยจะมีคณะกรรมการฯที่เป็นผู้ดำเนินการในทางปฏิบัติ 2 ชุด คือ คณะกรรมบริหารและคณะกรรมการจัดการหนี้ ซึ่งทั้ง2ชุดจะมีองค์ประกอบคือส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนเกษตรกร วันนี้ดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการแล้ว จากนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด แล้วแต่งตั้ง หากครบถ้วนจะลงนามแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และที่ประชุมยังอนุมัติกรอบวงเงินสำหรับการดำเนินการของกองทุน 2,463 ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินในปีงบประมาณ 63

สำหรับวงเงินดังกล่าวเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ทั้งงบประจำและงบสำหรับการบริหารจัดการ เรียกว่างบลงทุน แต่จะใช้ตามนั้นหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และการซื้อหนี้จากธนาคารของรัฐถือเป็นภารกิจของกองทุนอยู่แล้ว หากหนี้ใดบุคคลเป็นผู้ค้ำประกันโดยไม่มีหลักทรัพย์ กองทุนจะไม่สามารถซื้อหนี้ได้ และกรณีที่วงเงินหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารหนี้ ก็จะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ว่าอันไหนสมควรกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไร ทำได้หรือไม่

เมื่อถามว่า วงเงินดังกล่าว จะนำเข้าครม.เพื่ออนุมัติอีกหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า หากโครงการใดคณะกรรมการบริหารจัดการหนี้มีอำนาจก็เห็นชอบได้ อะไรจำเป็นต้องเข้ากรรมการกองทุนชุดใหญ่ก็เสนอเข้ามา อันไหนเกินอำนาจก็ต้องไปครม. ซึ่งแต่ละเรื่องมีรายละเอียดอยู่ เช่น เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance