เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ต.ค.62 ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในการเปิดงาน ที่ทาง สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนพื้นที่จังหวัดยโสธรตามยุทธศาสตร์EN-Camp ปีที่ 2 โดยมี นักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ ร่วมกิจกรรม นายมงคล พูนเพิ่ม ปฏิบัติราชการแทนพลังงานจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จังหวัดยโสธร เป็น 1 ใน 10 จังหวัดยุทธศาสตร์ของประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและครอบครัวประเด็นพัฒนาพื้นฐานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ 2556 -2580 อีกทั้งเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานทางเลือกต่อไป