บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ร่วมกับ WP จิตอาสา หน่วยงาน องค์กรต่างๆจากภาครัฐ นักเรียน รวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “ปลูกป่าลดโลกร้อน สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการชะลอภาวะโลกร้อน และลดวิกฤติสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่บริเวณรอบคลังก๊าซ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน