สิงห์อาสาร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคอีสานจาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี และ ม.อุบลราชธานี พร้อมด้วย ชมรมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือที่โรงเรียนบ้านหาดสวนยา ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ทำความสะอาดภายในอาคารเรียนและภายนอกอาคารเรียน ร่วมถึงช่วยกันปรับภูมิทัศน์พื้นที่โรงเรียนให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด

จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุฝน ในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งหนักสุดในรอบ 20 ปี หลายพื้นที่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดน้ำท่วมสูง โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี มีผู้ที่ได้รับผลกระทบหลายพันครัวเรือน บ้านเรือนประชาชนจำนวนมาก โรงเรียนหลายๆ แห่งเสียหายอย่างหนัก โดยกลุ่มสิงห์อาสา ได้ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยเหลือเรื่องน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก รวมถึงของใช้จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัย ทั้ง ไฟฉาย เทียน ไฟแช็ค ยารักษาโรค ผ้าอนามัย นมผง ฯลฯ จนทำให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยให้กลับมามีกำลังใจ และกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 5-6 ต.ค.62 กลุ่มสิงห์อาสา ได้ร่วมกับ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคอีสาน จาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี และ ม.อุบลราชธานี พร้อมด้วย ชมรมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือที่โรงเรียนบ้านหาดสวนยา จ.อุบลราชธานี ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารเรียนและภายนอกอาคารเรียน รวมถึงซ่อมแซมภายห้องเรียนจัดเก็บภายในห้องให้กลับมาใช้เรียนหนังสือได้ดังเดิม ทั้งทำความสะอาดห้องน้ำให้ใช้ได้เหมือนเดิม และปรับภูมิทัศน์พื้นที่โรงเรียนให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหาดสวนยา อยู่ใน ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก มีคุณครู 3 คน นักเรียน 110 คน ได้ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้อย่างหนัก เสียหายทั้งโรงเรียนระดับน้ำท่วมสูงถึง 4 เมตร ถึงบริเวณชั้น 2 ของอาคารเรียนหลังใหญ่ ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการเรียนการศึกษาได้รับความเสียหายไปกว่า 80% นักเรียนหยุดเรียนต่อเนื่องถึง 4 สัปดาห์ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวที่วัดหาดสวนสุข

อาจารย์พลชัย คำแสนหมื่น ผอ.โรงเรียนบ้านหาดสวนยา กล่าวว่า "โรงเรียนของเราได้รับผลกระทบอย่างหนักระดับน้ำสูงถึงอาคารเรียนชั้น 2 เปิดทำการเรียนการสอนไม่ได้ ซึ่งในวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆสิงห์อาสา ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ตอนประสบภัย นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มมามอบให้ แล้วในวันนี้ก็มาช่วยฟื้นฟูสภาพโรงเรียนหลังจากน้ำลด ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก เพราะน้องๆ นักเรียนจะได้กลับเข้าเรียนได้ตามปกติ ต้องขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่านครับ"

โดยตั้งแต่พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยระดับน้ำเริ่มลดลง สิงห์อาสาและเครือข่ายนศ.ได้ลงพื้นที่ฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร, โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ฯลฯ ซึ่งการลงพื้นที่นอกจากจะช่วยฟื้นฟูที่อยู่อาศัย โรงเรียน สาธารณประโยชน์ให้กลับใช้งานได้แล้ว ยังช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจชาวบ้านให้กลับมาเข้มแข็งได้อีกหนึ่งทางด้วย

ทั้งนี้ ตลอดช่วงประเทศไทยได้รับผลการทบจากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” จนทำให้เกิดอุทกภัยฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันในทั่วทุกภาคของประเทศ ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน "สิงห์อาสา" ได้ร่วมกับ หลายๆหน่อยงาน รวมถึง ได้ประสานเครือข่ายนักศึกษาทั่วประเทศ ในการเฝ้าระวังภัยพิบัติ โดยจะเข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุด ซึ่งจะรวมถึงการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนให้คืนสู่สภาวะปกติอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน อาทิ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร กาฬสินธุ์ ยโสธร และภาคเหนือ หลายจังหวัด นำน้ำดื่ม และ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก รวมถึงของใช้จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัย ทั้ง ไฟฉาย เทียน ไฟแช็ค ยารักษาโรค ผ้าอนามัย นมผง ฯลฯ

โดยภาพรวมการช่วยเหลือที่ผ่านมา ของกลุ่มสิงห์อาสา มี ปริมาณ น้ำดื่มสิงห์ กว่า 400,000 ลิตร, ข้าวสาร 50 ตัน, อาหารปรุงสุก (ข้าวกล่องพร้อมทาน) 10,000 ชุด โดยหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูสภานที่ต่างๆจนเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป