“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,223 คน เปรียบเทียบผลงานระห่าง รัฐบาลประยุทธ์ 1 กับ รัฐบาลประยุทธ์ 2 ระหว่างวันที่1-5 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้เมื่อถามประชาชนคิดว่า รัฐบาลประยุทธ์ 2 มีผลงานอะไรที่ดีขึ้น พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.11 ระบุ ความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มาตรการชิมช้อปใช้ รองลงมา ร้อยละ 43.78 ระบุ การควบคุมดูแลสถานการณ์ในบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย ขณะที่ ร้อยละ 30.67 ระบุ มีการลงทุนด้านการคมนาคมและขนส่ง รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง

เมื่อ ถามถึงประชาชนคิดว่า รัฐบาลประยุทธ์ 2 มีผลงานอะไร ที่แย่ลง พบว่าส่วนใหญ่ประชาชน ร้อยละ 67.87 ระบุ การควบคุมราคาสินค้า ของแพง ค่าครองชีพสูง รองลงมา ร้อยละ 40.42 ระบุ ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น ขณะที่ ร้อยละ 22.43 ระบุ ไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ตอนหาเสียง เช่น การขึ้นค่าแรง

เมื่อถามถึง ประชาชนคิดว่า รัฐบาลประยุทธ์ 2 มีผลงานอะไรที่ยังคงเหมือนเดิม ร้อยละ 56.94 ระบุ ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้ รองลงมา ร้อยละ 31.61 ระบุ ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม

ขณะที่เมื่อปรียบเทียบในภาพรวมระหว่างผลงาน “รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” กับ“รัฐบาลประยุทธ์ 1ที่มาจากการรัฐประหาร” พบว่าส่วนใหญ ร้อยละ 51.68 ระบุ เหมือนเดิม เพราะ มาจากคณะทำงานชุดเดียวกัน เป็นทีมงานเดิม ดำเนินงานต่อเนื่องจากนโยบายเดิม ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ รองลงมา ร้อยละ 41.70 ระบุ แย่ลง เพราะเศรษฐกิจโลกถดถอย เศรษฐกิจในประเทศไม่ดี ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ฯลฯ ขณะที่ ร้อยละ 6.62 ระบุ ดีขึ้น เพราะพยายามกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการชิมช้อปใช้ ฯลฯ

ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากให้ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” เร่งดำเนินการ พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.24 ระบุ การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 38.56 ระบุ ลดภาษี ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพ ร้อยละ 35.23 ระบุ แก้ปัญหาความยากจน คนตกงาน ว่างงาน สร้างงาน สร้างรายได้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน