วันที่ 5 ต.ค.นายยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนวงเงิน 3.16 แสนล้านบาท เช่น การแจกเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การกระตุ้นใช้จ่ายท่องเที่ยว วงเงินคนละ 1,000 บาท ช่วยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นและมีผลดีต่อ GDP ทั้งปีน้อยมาก ซึ่งวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุด มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรปรับลดนโยบายดอกเบี้ยลงอีก

ทั้งนี้มาตรการ “ชิมช้อปใช้ 2” ที่กระทรวงการคลังพิจารณา และอาจจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้ มองว่าเร็วเกินไป เนื่องจากควรมีการสรุปผลของเฟสแรกก่อน หรือ ต้องรออีก 1-3 เดือนจึงจะสรุปความสำเร็จของโครงการได้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน