เมื่อวันที่ 5 ต.ค.62 พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยประชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ ของหน่วยฝึก นศท. มทบ.16 ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และ หน่วยฝึก.นศท.มทบ.15 จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามการฝึก นศท. และการปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทบ.
ผบ.นรด. ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในห้องเรียนตามแบบ Active Learning ที่ให้ นศท. เป็นศูนย์กลางของการเรียน ในวิชาเศรฐกิจพอเพียงและอาวุธศึกษา ช่วยสร้างบรรยากาศให้เป็นห้องเรียนที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และได้ตรวจเยี่ยมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ของ นศท. รวมทั้งการฝึกการยิงปืน

ทั้งนี้ พล.ท.ปราการ ได้พบปะพูดคุยกับ นศท. ในหลายๆ เรื่อง พบว่า นศท. มีความพึงพอใจที่ได้มีการผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการ เช่น การไว้ผมรองทรงได้ การใช้แปรงขัดรองเท้าแทนการวนน้ำ เป็นต้น ส่วนในเรื่องการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบใหม่นั้น น้องๆ นศท. ต่างบอกว่า สนุกดี มีกิจกรรมให้ทำ ไม่น่าเบื่อ ในช่วงท้ายของการพูดคุย ผบ.นรด. ได้ฝากข้อคิดให้ นศท. ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติไว้ให้มั่นคง ซึ่งเป็นแนวทางที่ ผบ.ทบ. เน้นย้ำมาโดยตลอด และฝากข้อคิดให้กับ นศท. ถึงการใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งตรวจสอบที่มาที่ไปและข้อเท็จจริงของข่าวก่อนที่จะเชื่อ

สำหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกวิชาทหารให้ทันสมัย โดยพัฒนารูปแบบการฝึก การเรียน การสอนให้สนุก และน่าสนใจ มีการใช้ Smart Phone และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นสื่อในการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างประสบการณ์ให้ นศท. ด้วยการพาไปดูงานยังหน่วยทหารต่างๆ และให้ นศท. ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรม จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. และกิจกรรมตามโครงการที่สำคัญ อาทิ รด.Cyber, รด.นวัตกรรม และ รด.Network ซึ่งผลจากการเรียน การสอน และการปฏิบัติตามแนวทางใหม่นี้ จะพัฒนาให้ นศท. ก้าวสู่การเป็น “รด.New Gen.” นักศึกษาวิชาทหารรุ่นใหม่ ที่มีภาพลักษณ์สง่างาม มีทัศนคติที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ รู้จักคิดสร้างสรรค์ มีความทันสมัย และที่สำคัญ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน