การจัดการแข่งขันกีฬา "นครแม่สอดอากาซาเกมส์- NAKHONMAESOT Arkahcar Games ซึ่งเป็นการแข่นขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 จะเป็นการแข่งขันกีฬา อปท.ที่ยิ่งใหญ่ อีกแห่งหนึ่ง ในปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2562 โดยเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คาดว่าจะมีนักกีฬา-เจ้าหน้าที่ทีม-และผู้ติดตาม และกองเชียร์ เดินทางมาที่นครแม่สอด จำนวนมากโดยจะมีนักกีฬาจาก 84 อปท. 84 ทีม นักกีฬากว่า 5,400 คน เจ้าหน้าที่ทีม เกือบ 2,000 คน และผู้ปกครองกองเชียร์รวมทั้งผู้ติดตาม รวมแล้ว กว่า 10,000 คน เดินทางมาร่วมการแข่งขัน ซึ่งคาดว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมาก มีเงินสะพัด นับ 10 ล้านบาท จากการนำเงินมาใช้จ่ายในพื้นที่ เช่นโรงเแรมที่พัก-ร้านอาหาร-ของซื้อ ของกิน ของที่ระลึก และธุรกิจการบริการด้านต่างๆ

ล่าสุดที่ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ "ดร.ฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา NAKHONMAESOT Arkahcar Games กีฬาที่ยิ่งใหญ่ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทสงมาเป็นประธานการประชุม โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารฯ รองนายกเทศมนตรี-ที่ปรึกษา-เลขานุการฯ และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) นครแม่สอด- ปลัดเทศบาล-ผู้อำนวยการกองฝ่ายงานต่างๆ ร่วมต้อนรับ และนายกเทศมนตรีได้กล่าวต้อนรับประธานและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงความเป็นมาของการจัดการแข่งขันฯ , แจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันฯ , รายงานความคืบหน้าของการเตรียมการจัดการแข่งขันฯ , แจ้งรายการแข่งขันกีฬา 12 ชนิดกีฬา , การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการกีฬา , มอบหมายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ "ดร.ฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬา NAKHONMAESOT Arkahcar Games ครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ปท. ได้ตื่นตัว และให้ความสนใจ ในด้านกีฬามากขึ้น รวมทั้งได้ มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง และเพื่อให้นักเรียนในสังกัด อปท.และเห็นคุณค่าทางการกีฬาและสามารถนำไปใช้ ในการพัฒนา ทักษะด้านกีฬาและเทคนิคด้านต่างๆของการกีฬา ไปสู่การเล่นกีฬา ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคคลและบุลคลิกภาพ และยังให้นักเรียนและโรงเรียน พัฒนาการไปสู่พฤติกรรมที่ดีโดยอาศัยประโยชน์จากการเล่นกีฬา และที่สำคัญคือการเพิ่มพูนสุขภาพอนามัย ฝึกซ้อมและเกิดการสร้างความสามัคคี=การมีคุณธรรมและน้ำใจของนักกีฬา

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการแข่งขันกีฬา ครั้งนี้มีการแข่งขัน กีฬาสากล ที่เป็นกีฬาหลัก ประเภทกีฬาต่างๆเช่นฟุตบอล=วอลเลย์บอล=เทเบิลเทนนิส=แบดมินตัน= เซปักตะกร้อ-เปตอง ฯลฯ รวมทั้งกีฬาพื้นบ้านเล่นหมากรุกไทยหมากฮอส และกรีฑา ประเภทลู่และประเภทลาน

//////////
ทีมข่าว กีฬา รายงาน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance