ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่การเคหะแห่งชาติจัดโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” (Smart Living) ชิงเงินรางวัลมูลค่าร่วม 300,000 บาท และกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 แต่เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จึงได้ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในการให้บริการอุปกรณ์ชุดทดลองที่สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีโครงข่าย LoRaWAN รวมทั้งบริการ my4G และ C internet โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2 104 3551 และอีเมล iot@cattelecom.com

และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” สามารถสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 06 5651 9168 แฟนเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/nhacontest และอีเมล nhacontese@gmail.com

กองทุนประกันวินาศภัย