วันที่ 4 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา รัฐประชาร่วมใจ หมู่ที่ 7 ทต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองขุด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ แยกรายพื้นที่ ครั้งที่ 2 งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.สตูล โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ บริษัท เมกก้าเทค คอลซิลแตนท์ จำกัด และ บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการ จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น

โดย นางสาวพรรณี เพชรบูล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในแนวระบบป้องกันน้ำท่วม ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงออกแบบรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

สำหรับการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ดำเนินการในพื้นที่ 5 ท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตำบลคลองขุด เทศบาลตำบลควนโดน เทศบาลตำบลฉลุง และเทศบาลตำบลกำแพง

นายชัยณรงค์ ไชยจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลคลองขุด กล่าวถึงสาเหตุน้ำท่วมพื้นที่ตำบลคลองขุด เนื่องจากว่าคลองขุดอยู่ปลายน้ำ น้ำจากต้นน้ำ กลางน้ำจะไหลลงมายังปลายน้ำก่อนลงสู่ทะเล สำหรับโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนระยะยาว เนื่องจากสามารถป้องกันชุมชน จากปัญหาน้ำท่วมได้ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากลำคลองจะมีพื้นคอนกรีตสามารถเป็นที่ออกกำลังกายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนได้

นายกาจวิศว์ กล้าหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรชลศาสตร์ บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด กล่าวหลังลงพื้นที่ศึกษาโครงการในพื้นที่จังหวัดสตูลว่า สภาพปัญหาน้ำท่วมในตัวจังหวัดสตูลหลักๆเกิดจากน้ำล้นตลิ่ง เพราะว่าพื้นที่ศึกษาในโครงการดังกล่าวนี้จะมี 5 พื้นที่ด้วยกัน ตัวพื้นที่ศึกษาจะอยู่ในลุ่มน้ำคลองดูสน มำบัง ซึ่งมีปัญหาน้ำล้นตลิ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเข้ามาท่วม ในเขตชุมชน แนวทางในการแก้ปัญหา จะต้องดำเนินการโดยใช้มาตรการที่มีโครงสร้าง ในการแก้ไขปัญหา ลักษณะเป็นตัวคันป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวในเขตชุมชนที่มีความเสียหายด้านเศรษฐกิจสูง ตลอดแนวของการดำเนินการ ถ้ามองในภาพรวมอีกตัวหนึ่งจะสามารถเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา คือเรื่องการผันน้ำคลองดูสน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ส่วนนั้นจะเป็นแผนหลักในการจะบูรณาการ เรื่องการผันน้ำผนวกกับที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำไว้ อันนี้เป็นเบื้องต้นของการดำเนินการ

หลักๆที่ชาวบ้านกังวล ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ข้างเคียง ในเขตอบต.ข้างเคียง ว่าถ้ามีการพัฒนาคันป้องกันน้ำท่วม ฝั่งเดียวแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะกระทบหรือไม่ ทางทีมงานที่ปรึกษาก็ได้อธิบายเหตุผลความจำเป็นว่าแนวทางในการป้องกัน เราจะเน้นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นหลัก ในพื้นที่เกษตรกรรมจะให้ความสำคัญรองลงมา อย่างไรก็ตามได้ประชุมกลุ่มย่อย 2-3 ครั้งได้เพิ่มเติมมาตรการ อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นเขตแดนของอบต.ต่างๆ โดยใส่โครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่งในรอบปี ต่ำๆประมาณ 5 ปี 10 ปีเสริมเข้าไป

จากผลการศึกษาที่ผ่านมา หลังจากการดำเนินการในครั้งนี้ ก็มาถึงปลายทางแล้ว ของการศึกษาโครงการ หลังจากนี้ก็จะเอาข้อมูลที่ได้รับความคิดเห็นจากชาวบ้าน ไปปรับปรุงแบบฉบับสมบูรณ์ นำเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป และจะนำข้อมูลตัวนี้เร่งผลักดัน ให้ทันกับปีงบประมาณ 2564 ในบางพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินการ

สิ่งที่อยากฝากถึงชาวบ้าน คือบางท่าน ที่เรียกร้องโครงการว่าอยากให้เกิดเร็วๆก็ขอให้ใจเย็นๆ รอในส่วนของงบประมาณ เพราะเราจะมีขั้นตอน 1 2 3 4 ในการดำเนินการ อย่างเร็วก็ในปี 2564 หรือ 2565 ในส่วนของประชาชนที่มีข้อห่วงใย การอุทิศที่ดิน แปลงที่ดิน หรือผลกระทบเรื่องฝั่งตรงข้าม เราก็จะนำข้อมูลเป็นเอกสารจดหมาย ทำสู่อบต.อีกครั้งหนึ่งในลักษณะเป็นจดหมายข่าว เพื่อคลายความกังวลและประชาสัมพันธ์ในวงกว้างด้วย นายกาจวิศว์ กล้าหาญ กล่าว.