คุณชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG รับมอบประกาศนียบัตรจาก คุณธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ซึ่งเป็นโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 8 ประจำปี 2562 โดยตระหนักถึงปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำลังเป็นปัญหา และมุ่งหวังที่จะเป็นหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562