ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และนายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษาสมณสภาสื่อสารสังคม สันตะสำนัก แถลงกำหนดการ สันตะปาปาฟรานซิส เยือน 20-23 พฤศจิกายน 2562 ว่า ในช่วงบ่าย วันที่ 21 พ.ย. สันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการส่วนพระองค์ ณ พระบรมมหาราชวัง ภายหลังจากเข้าพบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หลังจากกนั้นจะเดินทางไป ที่ รพ.เซนต์หลุยส์ ให้กำลังใจประชาชนที่เจ็บป่วย ซึ่งจุดนี้ประชาชนรอรับสันตะปาปาฟรานซิสได้ จากนั้น จะเดินทางไปประกอบพิธีสหบูชามิสซาเพื่อประชาสัตบุรุษ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ จุดนี้ประชาชนก็รอรับได้เช่นกัน

ส่วนในวันที่ 22 พ.ย. สันตะปาปาฟรานซิสพบคณะบาทหลวง นักบวช และผู้เตรียมตัวเป็นบาทหลวง ครูคำสอน ที่ วัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน เพื่อประกอบพิธีบูชามิสซาให้กับกลุ่มเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ซึ่งตลอดการพบปะ ประกอบพิธีมิสซาจะทรงใช้ภาษาสเปน แต่ละช่วงหากมีการถ่ายทอดจะมีการแปลภาษาให้

จากนั้นในวันที่ 23 พ.ย. จะเดินทางต่อไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน