เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 2 ต.ค.62 ที่บริษัทสยามแม็คโคร ยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายพิบูลฝ่ายดี นายกเทศมนตรี ตำบลตาดทอง เป็นประธาน ในการซ้อมแผนเคลื่อนย้ายประชาชน หากเกิดอัคคีภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียอีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลตาดทองและภาคีเครือข่ายมีความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชน

นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า เนื่องจาก พื้นที่ตำบลตาดทอง มีห้างร้านขนาดใหญ่ จำนวนหลายแห่ง ทั้ง Global โรงพยาบาลยโสธร ร้านจำหน่ายและประกอบเฟอร์นิเจอร์ ห้างร้านขายวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนห้างแม็คโคร และ ปั๊มน้ำมัน อยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในห้างร้านต่างๆตลอดจนประชาชนที่มาใช้บริการ ได้มีความปลอดภัย หากเกิดอัคคีภัยขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อม ในการเคลื่อนย้าย ในการช่วยเหลือ ประชาชน ในสถานที่ดังกล่าว เมื่อเกิดอัคคีภัย จะได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์นอกจากนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้มีทักษะ ความรู้ ในด้านต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนอีกทั้งเจ้าหน้าที่จะได้เข้าใจไปทิศทางเดียวกัน

ดังนั้นการซ้อมแผนเคลื่อนย้ายประชาชน ในครั้งนี้ จะทำให้เจ้าหน้าที่ อปพร.และภาคีเครือข่ายมีความรู้ มีความสามารถ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี หากเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน