วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (บก.นรข.เขตหนองคาย) ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ว่าที่ น.อ.พงศกร อิฐสมบัติ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (ผบ.นรข.เขตหนองคาย) ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมเข้านมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง ) หรือ พระแก้วมรกต ณ หอพระแก้ว ภายในกองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (บก.นรข.เขตหนองคาย)

จากนั้นได้เข้าสักการะ ถวายมาลัยกร พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระตำหนักที่ประทับ พร้อมมอบนโยบายให้กับคณะกำลังพลที่รอให้การต้อนรับ

ว่าที่ น.อ.พงศกร อิฐสมบัติ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ได้กล่าวโอวาทแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่า โดยส่วนตัวแล้วเคยดำรงตำแหน่งอยู่ในพื้นที่ จ.หนองคาย ทั้งอำเภอศรีเชียงใหม่ และ อำเภอเมืองหนองคาย การเดินทางมารับตำแหน่ง ผบ.นรข.เขตหนองคาย ในครั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้กำลังพลปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และในส่วนตัวแล้วตนมีนโยบายคือ “จะมิให้มีการกระทำสิ่งผิดกฎหมายตามลำแม่น้ำโขงตลอดแนวที่ตนรับผิดชอบโดยเด็ดขาด”.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance