สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 30 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 09.42 น. (ปรับครั้งที่ 2) โดย

ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,550.00 ขายออกบาทละ 21,650.00
ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,163.36 ขายออกบาทละ 22,150.00