คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ ประธานบริหารงานทั่วไปและประธานบริหารด้านพลังงานกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 2 จากขวามือ) มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 100,000 บาท โดยมีคุณนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี (ท่านตรงกลาง) พร้อมทั้งทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมรับมอบเงินบริจาค ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย